Přehled proběhnuvších akcí a událostí:


2008

Advent a Vánoce v Táboře 2008:


V říjnu se chystáme na dva ekumenické výlety, pojeďte také:
Sobota 18. října 2008
celodenní putování za Biblí kralickou
Pojedeme na výstavu o bibli kralické do Památníku bible kralické v Kralicích nad Oslavou
v Památníku je také mimořádná expozice nazvaná Dílo tiskařů Jednoty bratrské
úterý 28. října 2008
MODLITBA ZA DOMOV 2008
Výročí vzniku samostatného českého (československého) státu můžeme oslavit také jako křesťané a spojit se s ostatními křesťany v naší zemi k modlitbách za domov.
Výročí vzniku Ekumenická rada církví zve na
II. ekumenickou pout na Říp - Modlitba za domov 2008.
Na státní svátek vzniku naší republiky 28. října 2008 se již podruhé společně sejdou křesťané naší země, aby se pomodlili a poděkovali za svůj domov. Připraven bude bohatý kulturní i náboženský program, prezentace církevních charit, diakonií a škol.
Táborská starokatolická farnost se na Říp taky vypraví.
Informace u faráře Aloise Sassmanna (777 33 55 49, 381 277 499)
anebo u jáhna Jakuba Smrčky (737 33 11 08) - viz kontakty

Všichni jste srdečně zváni!


Starokatolická farnost Tábor ve spolupráci s odborem kultury MěÚ Tábor pořádá dne 2. října 2008 (čtvrtek) od 19 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba v Parku pod Kotnovem

Koncert moderní duchovní hudby
v podání kytaristy, křesťanského písničkáře a psychoterapeuta Jiřího Černého.

Jiří Černý je známý jako autor mnoha písní, zpívaných při našich bohoslužbách, např: Eucharistia, Zpívej, brzy už přijde Pán, Ave crux, Do stínu křídel tvých, Ježíši ukřižovaný, Neseme, Pane, chléb a víno , Mé dlaně zvednuté, Spiritum tuae caritatis ad.
Vstupné dobrovolné. Všechny srdečně zveme!
Ve dnech 13.- 19. 7. 2008 se koná ve Strašicích u Rokycan již 9. dětský letní tábor, pořádaný naší farností. Na akci se podílí finančně i Město Tábor - odbor mládeže a tělovýchovy. Letos pojede 30 dětí a bude se hrát etapová hra Maharal - tajemství talismanu. Bližší informace a fotky budou po akci.
[Fotogalerie >>>]
6. července 2008 - výlet za P. Václavem Divišem do Hartmanic přes Vráž u Písku a Rabí. V zámecké kapli novogotického zámku ve Vráži u Písku (dnes rehabilitační lázeňské sanatorium) jsme spolu s P. Václavem Divišem slavili sváteční bohoslužbu s připomínkami svatých Prokopa, Cyrila a Metoděje a Jana Husa. Přes zastávku v Rabí (s výstavou šumavských fotografií Miroslava Zámečníka v podzemí kostela Nejsvětější Trojice a návštěvou židovského hřbitova - "domu života") jsme jeli do šumavské obce Hartmanice, abychonm navštívili zdejší opravenou horskou synagógu s expozicí o židovsko-německo-českém soužití a osudech na Šumavě, společně meditovali, zpívali a modlili se a prohlédli si exponáty a filmové dokumenty. Od 17 hod. se konal koncert v rámci cyklu benefičních koncertů"Hudba v synagogách plzeňského regionu", kde s úchvatným programem a provedením účinkovali Dominika Hošková a Jiří Hošek na violoncello a Miroslav Vilímec (koncertní mistr České filharmonie) na housle.
Fotografie >>>
Starokatolická mládež ve Švýcarsku využila příležitosti, že se v jejich zemi letos koná mistrovství Evropy v kopané a pořádá ve dnech 7. - 8. června 2008 "Starokatolické mistrovství Evropy" ve fotbale pro děti a mládež. Mistrovství se zúčastní celkem 31 týmů, z toho také chlapci z naší táborské farnosti. Těmto chlapcům požehnal a popřál hodně úspěchů český starokatolický biskup Dušan Hejbal při táborské poutní bohoslužbě 27. dubna. Z Tábora vyjíždí sedmnáctičlenná skupina (12 dětí a pět dospělých jako doprovod) již 4. června, kdy jim švýcarská starokatolická farnost v Solothurn nabídla ubytování a program. Po večerech se pak již bude trénovat na víkendový turnaj. Přejeme našim chlapcům z Tábora co nejhezčí zážitky a pokud možno i sportovní úspěch
Zpráva o účasti >>>

Pouť ke svátku sv. apoštolů Filipa a Jakuba se konala dne 27. dubna 2008 za účasti buskupa dušana Hejbala. Při ní přijali svátost biřmování paní Milena Sedláčková a Vojta Sassmann.
foto >>>

pátek 14. 3. v 16:00 hod - křížová cesta na Klokoty, sraz u kláštera v Klokotech

Velikonoce 2008


Postní ekumenická setkávání – Tábor 2008
vždy ve středu v 18.00 hod.

Den:

Místo:

Motto:

Text Písma:

Kazatel:

13. 2.

Sbor Božích bojovníků

Církve čs. husitské, Farského ul.

Navraťte se ke mně celým srdcem

Joel 2,12-14

Mt 6,16-21

Petr Jareš

kazatel Církve bratrské

20. 2.

Římskokatolické děkanství

Děkanská ulice

Jděte a kažte, zadarmo jste dostali, zadarmo dejte

Iz 56,6-8

Mt 10,7-8

Ondřej Soběslavský

farář Církve českobratrské evangelické

27. 2.

Sbor Českobratrské církve evangelické

Bílkova ulice

Hle, přichází tvá spása

Iz 62,10-11a

Jan 12,25-26

Alois Sassmann

farář Starokatolické církve

5. 3.

Sbor Církve bratrské

Bechyňská ul. (pod Kotnovem)

Poslušným je zaslíbeno požehnání a pomoc

Dt 28,1-6

Jan 14,13-15

Václav Hes

farář Římskokatolické církve

12. 3.

Sbor Církve adventistů s.d.

Filipovská ul. („Klášterní“ nám.)

Víra ve vzkříšení dává životu novou naději

Ef 2,17-18a

Jan 11,23-27

Eva Červená

farářka Církve čs. husitské

Po společné bohoslužbě bude čas přátelsky posedět a popovídat o Kristově vzkříšení, jak ho slaví církev kazatele toho večera


2007

úvaha Několik postředů ke slavení Adventu
Česká křesťanská akademie a Husitské muzeum zvou na přednášku "Kapličky, vznik a vývoj na Milevsku a Táborsku", přednáší Jiří Hladký (ředitel kulturního zařízení Sladovna, Písek)", Tábor, Husitské muzeum, klášter - nám. Mikuláše z Husi 44 ve čtvrtek 29. 11. 2007 od 18:00

17. 11. 2007 Novým biskupem Starokatolické církve v Rakousku byl zvolen novým rakouským biskupem Mag. theol. Dr. phil. Johannes Ekemezie Okoro (*1949 v Nigérii). Rakouský starokatolický biskup Bernhard Heitz odešel po dovršení věku 65 let do emeritury. Více v článku na stránkách Starokatoiclé církve >>

16. 11. 2007 byly spuštěny internetové stránky Starokatolické farní obce v Jablonci nad Nisou www.starokatolici-jablonec.cz s krásnou grafickou úpravou ve stylu secese, která je architektonickým výrazem vyjímečného jabloneckého starokatolického kostela Povýšení sv. Kříže (1902).

V neděli 7. 10. navazuje na bohoslužbu farní shromáždění k volbě delegátů obce na mimořádnou pastorační synodu starokatolické církve svolanou na 19. - 20. 10. 2007 do Varnsdorfu.
Česká křesťanská akademie zve na přednášku "Proč jsme nejbezbožnější národ Evropy?", přednáší Dr. Petr Příhoda, psychiatr, pedagog a publicista. POUTNÍ DŮM EMAUZY, Staroklokotská 2 TÁBOR - KLOKOTY, ve čtvrtek 25. října 2007 v 17:30
Alianční týden modliteb 6. – 13. ledna 2008
Den Čas Předsedá Místo setkání
neděle 6. ledna 16:30 Ondřej Soběslavský, farář Českobratrské církve evangelické Církev bratrská, Bechyňská 1636/2 (u Kotnova)
pondělí 7. ledna Jeromonach Pachomij,
duchovní Pravoslavné církve
Církev bratrská (hostuje Starokatolická církev), Bechyňská 1636/2
úterý 8. ledna Josef Dvořák,
farář Církve adventistů sedmého dne
Sbor božích bojovníků CČSH, Farského ul. 1960
středa 9. ledna Alois Sassmann,
farář Starokatolické církve
Pravoslavná církev, kostel na Špitálském nám.
čtvrtek 10. ledna Petr Jareš,
kazatel Církve bratrské
Českobratrská církev evangelická, Bílkova 3
pátek 11. ledna Eva Červená, farářka
Církve Československé husitské
Kaple na římsko-katolické faře, Děkanská 305
sobota 12. ledna Václav Hes,
farář Římskokatolické církve
Církev adventistů sedmého dne, Filipovská 72
neděle 13. ledna Zdeněk Kašpárek,
kazatel Apoštolské církve v ČR
Církev bratrská
Bechyňská 1636/2

V neděli 30. 9. byla bohoslužba z kostela sv. Filipa a Jakuba v Táboře přenášena Českým rozhlasem a vysílána na stanici ČRo2 - Praha.
článek na stránce ČRo se záznamem přenosu ke stažení. | Fotky
V pondělí 24. 9. navštívil Táborskou farní obec arcibiskup utrechtský Joris Vercammen v doprovodu českého biskupa Dušana Hejbala.
O návštěvě referoval 13.10. Křesťanský týdeník na stanici Český rozhlas 3 - Radiožurnál, v internetovém archivu je k dispozici záznam pořadu.
více >>> | proslov >>> | Křesťanský týdeník 13. 10. (stream mp3) >>>

V pátek 7. 9. 2007 od 17:00 se konalo setkání farní obce u Sassmannů v Malšicích.

V pátek 3. srpna byli hosty v naší obci účastníci mezinárodního starokatolického fóra laiků - Laienforum, které se konalo ve Strakonicích ve dnech 1. - 5. 8. 2007.
Na programu byla prohlídka města, společné nešpory v kostele sv. Filipa a Jakuba a večeře (Na schůdkách). Fotogalerie >>>
Ve dnech 8. - 15. 7. 2007 se konal 8. letní dětský tábor Communia ve Strašicích u Rokycan.

Sbor Církve bratrské v Táboře Vás srdečně zve na Ekumenickou bohoslužbu na Kozím Hrádku konanou 6. července 2007 od 9.30 hod na památku upálení Mistra Jana Husa
Slovem poslouží David Novák, kazatel Církve bratrské.
Pro účastníky bohoslužby bude zajištěna doprava autobusem na Kozí Hrádek a zpět. V 8.30 hod bude autobus u Bechyňské brány, v 8.45 hod u polikliniky, v 9.00 hod v Bílkově ulici u modlitebny ČCE.
Farář Sassmann se dne 5. 6. 2007 zúčastnil pietního aktu k uctění památky obětí heydrichiády na táborském popravišti a oslovil přítomné jménem křesťanských církví.
[více...]

V neděli 29. 4. 2007 jsme při poutní bohoslužbě ke cti Kristových apoštolů sv. Filipa a Jakuba oslavili deset let trvání starokatolické farní obce v Táboře (fotogalerie). Tábor navštívila i členka mezinárodního výboru starokatolického kongresu a přípravného výboru Laienfora paní Adrie Paasen. V letním dvojčísle švýcarského starokatolického čtrnáctideníku Christatkholisches Kirchenblatt 15-16/2007 vyšel její článek o této návštěvě.
[text článku >>>]

Velikonoce 2007


V neděli 8. 4. od 19 hodin se koná v táborském Milleniu dobročinný koncert Velikonoce s Ježíšem, při kterém (od 22 hod.) zazní úryvky z muzikálu Jesus Christ Superstar v podání Tábor Superstar Bandu. Zazpívá si tam i spřátelený soubor H#is Master's Voice Band.

Ve středu 11. dubna od 17 hodin proběhne v Husitském muzeu přednáška Mgr. Aloise Sassmanna Kořeny anebo historie starých rodů (nejen) na Táborskou a současně představení autorovy nové knhy Kořeny.

Ve středu 18. dubna od 17 hodin proběhne v Husitském muzeu beseda Táborská synagóga 1885-1977 ke 30. výročí zbourání této památky na židovskou komunitu v Táboře. Paní Marika Janovská, Hana Jančíková a hosté. Pořádá o. s. Hadasa.
2006

Vánoce 2006/2007


28. - 29. 9. 2006 se v Táboře koná 44. synoda Starokatolické církve v ČR. Synodály jsou duchovní církve, pastorační asistentky a asistenti a delegátky a delegáti zvolení v obcích. Hostem synody bude mj. dr. Pavel Černý, předseda Rady Církve bratrské a předseda Ekumenické rady církví v ČR.
>>> informace pro synodály

7. - 11. 8. 2006 proběhl v německém Freiburgu in Breisgau 29. mezinárodní starokatolický kongres s mottem "Naděje, která v nás žije".
Starokatolíci z celé Utrechtské unie spolu se zástupci Anglikánského společenství slavili výročí Bonnské dohody mezi Utrechtskou unií a světovým Anglikánským společenstvím (1931). Slavnostní eucharistické slavnosti Utrechtské unie spolu předsedali Rowan Williams, arcibiskup z Canterburry a utrechtský arcibiskup Joris Vercammen. Z táborské obce se na kongres vydal farář Mgr. Alois Sassmann.
fotogalerie >>>

9. - 15. 7. 2006 - 7. letní dětský tábor starokatolického sociálně-pastoračního střediska Communio Tábor ve Strašicích na Rokycansku. Celotáborová hra na náměty Letopisů Narnie, program připravila pastorační asistentka Alena Sassmannová.
fotogalerie a článek >>>

Hospic J. N. Neumanna Na základě dopisu ředitele hospicu Communiu rádi informujeme o tomto zařízení a o tom, že hospic stále nabízí svou kapacitu terminálně nemocným klientům a jejich rodiným příslušníkům. Hospic je zařízení, které poskytuje tzv. paliativní lékařskou péči těm, u nichž vítězná medicína vyčerpala všechny své možnosti. Cílem paliativní péče je dosažení nejlepší možné kvality života pacientů a jejich rodin, komplexní doprovázení při lidsky důstojném umírání. Jde o jediné zařízení tohoto druhu v jižních Čechách. Informace na interentové stránce www.hospicpt.cz a o hospicové péči čtěte na stránce www.hospice.cz.

Velikonoce 2006:


30. 4. 2006 se bude slavit od 9 hodin v kostele sv. apoštolů Filipa a Jakuba v Táboře slavnostní poutní eucharistická bohoslužba, kde bude hlavním celebrantem biskup Dušan Hejbal.
Svátost křtu a biřmování přijme bratr Martin Čížek (39), spolu s ním budou pokřtěny jeho děti Honzík (4 roky) a Martinka (2 a půl roku).
Svátost biřmování přijme také dcera místního faráře, Maruška Sassmannová (12 let).
Po eucharistii bude následovat pohoštění a posezení.
22. 2. 2006 od 19:30 se v táborském kině Svět koná slavnostní prezentace Koalice poskytovatelů sociálních služeb v Táboře, pořádaná Městem Tábor. Starokatolické sociálně pastorační středisko Communio Tábor se této akce zúčastní jako člen Koalice. Po prezentaci činnosti, diskuzi se sponzory apod. bude promítnut film Hodiny. V neděli 26. 3. od 9:00 rozhlasová bohoslužba na ČRo 2 - Praha
4. neděle postní (B) - káže farář A. Sassmann, hudba: Petr Eben, Truvérská mše a ordinárium
Kázání, fotografie, ohlasy na bohoslužbu...
Podívejte se také na článek na stránce ČRo, kde je záznam přenosu ke stažení.
Postní ekumenické bohoslužby 2006 vždy ve středu od 19