Přesunuli jsme se na novou stránku:
http://starokatolicitabor.webnode.cz/
Sledujte na nové stránce aktuální dění ve farnosti.


 
Kostel sv. Filipa a Jakuba
Kostel sv. Filipa a Jakuba v parku pod Kotnovem leden 2005
mapka >>>

Farní obec Starokatolické církve v Táboře

Filiální obec Starokatolické církve v Soběslavi


[bohoslužby]     [aktuality]     [historie akcí]     [kronika]     [kontakt]     [odkazy]
Pravidelné bohoslužby: Pravidelné akce:
Kostel sv. Filipa a Jakuba
neděle 9:00
park (hřbitov) pod Kotnovem
Na Parkánech, Tábor
Biblické hodiny pro dospělé
čtvrtek 16:30
Vyučování náboženství pro děti
pondělí 14:00
kancelář farnosti
Žižkovo nám. 6, 2. patro (mapa >>>)

Další bohoslužby:
ekumenická večerní modlitba se zpěvy z Taizé
každou první sobotu v měsíci v 18:45
v kostele Proměnění Páně (Žižkovo nám.. Tábor)

Keltská večerní liturgie komunity Iona

Soběslav: pravidelné bohoslužby v sobotu od 14:05 v Čajovně Rolnička
(Bezděkova 122/7, Soběslav - nedaleko nám. Republiky -> mapa)
setkání (nejen) mládeže dle ohlášení /kontakt P. Aleš Svoboda/

Aktuálně:
Postní doba a Velikonoce 2010 - farnost Tábor
18. února 16:30 Farní kancelář zahájení postní doby
21. února 16:30 kostel sv. Filipa a Jakuba 1. neděle postní s udělováním popelce
24. února 16:30 římskokatolické děkanství postní ekumenická bohoslužba
(káže Eva Červená, CČSH)
3. března 16:30 Sbor českobratrské církve evangelické postní ekumenická bohoslužba
(káže J. Dvořák, CASD)
10. března 16:30 Sbor adventistů sedmího dne postní ekumenická bohoslužba
(káže O. Soběslavský, ČCE)
17. března 16:30 Sbor církve československé husitské postní ekumenická bohoslužba
(káže P. Jareš, CB)
24. března 16:30 Sbor Církve bratrské postní ekumenická bohoslužba
(káže A. Sassmann, SKC)
26. března 17:00 Kostel sv. Petra a Pavla Chotoviny ekumenická modlitba křížové cesty,
následně čaj na faře
1. dubna 18:00 Soběslav, Čajovna Rolnička Mše Zeleného čtvrtku s adorací
z Tábora organizujeme společný odvoz auty, zájemci, kontkatujte faráře P. Sassmanna
2. dubna 18:00 kostel sv.Filipa a Jakuba Velkopáteční obřady
3. dubna 20:00 Vigilie Vzkříšení s křestní liturgií
4. dubna  9:00  Mše Vzkříšení se žehnáním pokrmů
11. dubna  9:00  2. neděle velikonoční mše přenášená Českým rozhlasem 2
2. května  9:00 Poutní mše ke cti sv. apoštolů Filipa a Jakuba (slouží R.D. Petr Jan Vinš, novokněz)


Advent a Vánoce 2009/10
kdy
co
kde
6. prosince 9:00 2. neděle adventní
návštěva biskupa Dušana + setkání s Mikulášem
kostel sv. Filipa a Jakuba
24. prosince 9:30 Štědrý den
Předání Betlémského světla v Táboře na náměstí
Žižkovo nám. u stromu
25. prosince 0:00 Narození Páně - v noci
Půlnoční bohoslužba s českou mší vánoční J. J. Ryby (projekt "Kapesní Rybovka")
kostel sv. Filipa a Jakuba
27. prosince 9:00 Svátek Sv. Rodiny
vánoční bohoslužba pro děti s obnovou manželských slibů
kostel sv. Filipa a Jakuba
1. ledna 2010 16:30 Nový rok (a vznik ČR)
Ekumenická novoroční bohoslužba
Sbor Českobratrské církve evangelické, Bílkova ul.


Dne 3. 11. 2009 se konala v Malšicích schůze farní rady, která vyslovila souhlas se zřízením filiální obce v Soběslavi na žádost tamního starokatolického společenství zastoupeného duchovním P. Alešem Svobodou a Lucií Svobodovou.

Modlitba za domov Modlitba za domov na hoře Říp

28. 10. 2009 se Alena Smrčková a Jakub Smrčka i s oběma psíky Sárou a Aranem vydali na pouť na horu Říp, kde se konala již potřetí Modlitba za domov pořádaná Ekumenickou radou církví v ČR. Z evangelického kostela v Krabčicích přenášela česká televize v přímém přenosu program, který provázeli Martina Kociánová a starokatolický biskup Dušan Hejbal.

16. - 18. října 2009 se v Táboře konalo SETKÁNÍ ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH A JEJICH PŘÁTEL pořádané Diakonií Českobratrské církve evangelické. 16. 10. proběhla v Masarykově domově ČCE v Táboře (Smetanova ul.) při této příležitosti ekumenická bohoslužba, kde kázal farář Alois Sassmann. Táborští starokatolíci spolupřipravili společné posezení s účastníky setkání.
15. 9 . - vernisáž výstavy Kaple a kapličky na Malšicku v Malšicích, kde promluvil farář Alois Sassmann.
13. 9. se konala ekumenická bohoslužba ve Sboru Božích bojovníků CČSH v Táboře v rámci festivalu Táborská setkání
9. 9. - vernisáž výstavy Starý zákona na ex libris v Divadle Oskara Nedbala v Táboře (ze sbírky pana Jiřího Hlinovského). Farář Alois Sassmann zde přednášel o Starém zákoně.
Rozhlasová bohoslužba v přímém přenosu Českého rozhlasu 2 - Praha z kostela sv. Filipa a Jakuba v Táboře dne 23. 8. 2009
článek a záznam ČRo * homilie (.doc) * reakce posluchačů (.doc)
Letní dětský tábor Communia ve Strašicích u Rokycan se konal ve dnech 12. - 18. 7. 2009 a námětem jeho hry bylo evropské duchovní dědictví středověkého mnišství v příběhu největší knihy: Kodex gigas - ďáblova Bible.[více + foto >>>]

Farář Alois Sassmann s rodinou se zúčastnili ekumenické bohoslužby v rámci oslav Mistra Jana Husa 6. 7. 2009 v Husinci.
[čtěte více >>>]


Jáhen Jakub Smrčka byl 4. 7. 2009 na pozvání faráře ČCE v Chrástu u Plzně Karla Šimra hostem pořadu Páteční azyl v Českém rozhlase Plzeň na téma Jan Hus známý i neznámý. Pořad bude časem k dispozici na internetových stránkách ČRo. Předtím proběhla ve sboru ČCE v Chrástu na stejné téma beseda.
archiv pořadu Páteční azyl >>>
26. dubna 2009 od 9:00 Farní pouť a návštěva biskupa (ke svátku sv. apoštolů Filipa a Jakuba 1. 5.)

Na Bílou sobotu (11. 4. 2009) na Masarykově nám. v Táboře se členové starokatoické obce zúčastnili celonárodního čtení Bible z nového překladu Bible 21
foto >>>

Na Velký pátek (10. 4. 2009) byl jáhen Jakub Smrčka pozván farářem ČCE v Chrástu u Plzně Karlem Šimrem, který patří do kruhu redaktorů pořadu Páteční azyl v Českém rozhlase Plzeň, aby mluvil o významu Velikonoc. Pořad byl vysílám v přímém přenosu od 21 hodin a je k dispozici na internetových stránkách ČRo. Předtím se s evangelíky v Chrástu účastnil velkopátečních obřadů.
archiv pořadu Páteční azyl >>> | přímý odkaz na zvukový záznam >>>
Půst a Velikonoce 2009 v táborské starokatolické farní obci
denčasmístoudálost
26. února 2009 17:00 farní kancelář, Žižkovo nám.6 Zahájení postní doby s modlitbou, zpěvy a zamyšlením
1. března 2009 09:00 kostel sv. Filipa a Jakuba První postní neděle s udělováním popelce
4. března 2009 18:00 Sbor ČCE, Bílkova ul. Postní ekumena
8. března 2009 15:00 kostel sv. Filipa a Jakuba Modlitba Kaddiš za Židy z Táborska
o. s. Hadasa Tábor
11. března 2009 18:00 Sbor CČSH, Farského ul. Postní ekumena
18. března 2009 18:00 Fara Římskokatolické církve, Děkanská ul. Postní ekumena
25. března 2009 18:00 Modlitebna Církve Adventistů sedmého dne, dům U Lípy, nám. Mikuláše z Husi Postní ekumena
28. března 2009 celý den Římov, poutní místo >> fotogalerie
farní pouť s křížovou cestou
1. dubna 2009 18:00 Církev bratrská, Bechyňská ul. Postní ekumena
3. dubna 2009 17:00 Klokoty, křížová cesta (začátek u brány do ambitů) Společná pobožnost křížové cesty
5. dubna 2009 09:00 kostel sv. Filipa a Jakuba Obřady Květné neděle s průvodem s ratolestmi
8. dubna 2009 18:00 Poutní dům Emauzy (římskokatolická farnost Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor) Sederová večeře (organizuje jáhen Jakub)
9. dubna 2009 17:00 farní kancelář, matrika, Žižkovo nám. čp. 6 Obřady Zeleného čtvrtku kolem stolu
10. dubna 2009 18:00 kostel sv. Filipa a Jakuba a přilehlý Park pod Kotnovem Obřady velkopáteční s pašijemi
11. dubna 2009 18:00 Kostel sv. Filipa a Jakuba Obřady Vigilie Vzkříšení
12. dubna 2009 09:00 Kostel sv. Filipa a Jakuba Obřady Vzkříšení Kristova
14. dubna 2009 14:00 Matrika, Žižkovo nám. čp. 6 Přednáška faráře o židovských a křesťanských Velikonocích

starší zprávy naleznete v kapitole Historie akcí


Pravidelné akce obce:

Pouť na svátek sv. Filipa a Jakuba (1.5.) - návštěva biskupa a slavnostní Eucharistie
Letní dětský tábor Communia
Mikulášská bohoslužba pro děti
Biblické hodiny (týdně)
Bohoslužby s dětským programem (měsíčně)
Kroužky a náboženství ve škole Bernarda Bolzana v Táboře (info farář A. Sassmann)
Společné modlitby křížové cesty v krajině (postní období)

Pravidelné ekumenické akce v Táboře:
pracovní setkání duchovních všech církví
ekumenická bohoslužba na Kozím hrádku při Táborských setkáních (2. neděle v září)
výstava panelů o životě našich táborských církví
ekumenické bohoslužby v lednu (Alianční týden modliteb za jednotu křesťanů)
adventní a postní ekumenické bohoslužby
rozdávání betlémského světla na Štědrý den (24.12.) - zástupci církví

 

počet přístupů od 8. 2. 2005   Počítadlo
© Farní obec Starokatolické církve v Táboře | webmaster Jakub Smrčka | září 2005 - duben 2009